Västgötakuriren

Västgötakuriren är en tidning som älskar näringslivet och handel. Samtliga på redaktionen har ett brinnande intresse för svenskt näringsliv, vår export, import och hur landets affärer – både de stora och de små – påverkar vårt samhälle. Nya infallsvinklar, kontinuerlig uppdatering och tankeställande artiklar är några av de ingredienser som är ett signum för Västgötakuriren.

Våra fokusområden

Som precis nämnt är det näringsliv och handel som Västgötakuriren kommer att skriva om. Det här är ganska stora områden, och inom dem kan vi urskilja flera kategorier som artiklarna kommer att publiceras inom. Till exempel:

E-handel

E-handel utgör en allt större del av vår shopping. På området sker ständigt stora förändringar, vilket gör det till en intressant nisch att bevaka. Till exempel ser vi med spänning på hur VR kommer att göra sitt intåg i e-handeln. Andra trender vi kan notera är att aktörer som förlitar sig på dropshipping får det allt tuffare. E-handelskunderna blir allt kräsnare, och att dropshipping börjar fasas ut tror vi är ett led i detta. Liknande förändringar inom e-handel är något ni kommer att kunna läsa om här på sidan.

Trender

Som nämnt ovan finns en hel del intressanta trender i E-handel som vi gärna bevakar. Området utvecklas i hög fart och trenderna svänger snabbt. Det är dock inte bara i e-handel som många trender märks, utan de går i hög grad ut över näringslivet i största allmänhet.

Trender formar hur vi beter oss och formar även hur butiker agerar. Trender är helt enkelt något som har en stor betydelse för vårt samhälle i stort – och inte minst näringslivet och handeln. Västgötakuriren vill hjälpa dig som läsare att se vad som är inne just nu.

Säkerhet

Säkerhet är ett brett begrepp. När vi talar om säkerhet kan det till exempel handla om nya teknologiska bolag vars innovationer i hög grad kan främja säkerheten hos enskilda personer. Likväl kan det handla om säkerhetsbranschen överlag och de stora bolag som är verksamma där. Kort sagt är säkerhet en viktig del av både näringsliv, handel och samhälle.

B2B

Visste du att B2B står för en väldigt stor del av svensk handel på nätet? Ofta när siffror kring e-handel presenteras utelämnas den stora handeln som digital B2B utgör. Vi vill ändra på detta och i hög grad medverka till B2B syns mer. I det sus av nyheter som råder på nätet vi vill vara en aktör som förmedlar objektivitet och fakta. Att framställa B2B som det stora handelsområde det är idag är en del av det.

Många experter delar idag Västgötakuriren uppfattning om att B2B-handel kommer att bli allt mer lik den handel som sker mellan företag och privata konsumenter. Med stor sannolikhet kommer man att inom B2B hämta idéer, modeller och inspiration från hur B2C handel bedrivs. Visserligen tenderar B2B att vara handel med förhållandevis låga volymer. Dock anser vi att de höga värdena per försäljning gör det till ett mycket intressant område att bevaka.

Stora varumärken

Något som ni kommer att kunna läsa om här, är stora varumärken inom bland annat nätshopping och kläder. Till exempel bevakar vi stora företag som H&M, för att kunna rapportera här när något nytt sker. För oss är det mest intressant att bevaka stora svenska aktörer, eller åtminstone med svensk koppling. Vi försöker att hitta vår egen infallsvinkel på händelser för att erbjuda Dig som läsare en unik upplevelse här på Västgötakuriren.

Främjar trygg handel

Vi skriver mycket om handel och e-handel överlag. Vi främjar att den här handeln ska ske på ett tryggt och etiskt vis. Det kan därför hända att vi publicerar artiklar om hur du bäst skyddar dig mot oseriösa aktörer på nätet eller om hur köpevillkoren bör se ut. Det är främst e-handel som dessa artiklar kommer att beröra, just eftersom det är där många oseriösa aktörer finns. Givetvis kan fysisk handel vara otrygg den med – men på senare år har skräckhistorierna i mångt och mycket berört handel på nätet.

En social plattform

På Västgötakuriren anser vi att kunskap och idéer är bäst när de delas. Oavsett om det handlar om trender inom shopping och kläder, om hur det går för stora aktörer eller hur näringslivet i allmänhet utvecklar sig, vill vi gärna höra dina idéer och tankar. Således är du välkommen att kontakta oss med dessa, feedback eller förslag på en artikel du vill se här på sidan. Längre diskussioner om aktuella frågor i näringslivet tar vi gärna i mån av tid.

Allt sker digitalt

Västgötakuriren har ingen pappersupplaga, utan publicerar artiklar online och endast online. Vi menar att en tidning klarar sig bra, och ibland till och med bättre, med endast en digital plattform. Det här finns det dessutom otaliga bevis för med de många nyhetsförmedlarna idag som huserar online. Att publicera artiklar online låter oss vara snabba och att kunna uppdatera redan publicerade texter – allt för att kunna erbjuda Dig som läsare en god upplevelse.