Västgötakuriren

Möblering

Möblering

Möblering

Med möblering menas hur man placerar sina möbler i sitt hem.

Hur man väljer att placera sina möbler bestäms i hög grad av traditionella mönster detta var särskilt tydligt i äldre hem på landsbygden. Man såg väldigt ofta att enligheten i planlösningen på bostäderna medförde en påtaglig likhet i möbleringen. Många möbler hade sin plats så att säga, speciellt kistor som alltid placerades i ett förrådsutrymme.

En annan ”inredningsdetalj” var den ofta öppna eldstaden som alltid hade sin plats i vardagsrummet eller ”stugans” inre hörn, man placerade vidare bordet med sina bänkar diagonalt mot den öppna spisen, sängen ställde man ut längs samma yttervägg som spisen var placerad. Detta möbleringssätt kallas ”diagonalt möbleringsschema”. Det fanns även ett andra sätt att möblera på som kallades ”symmetriskt schema”, då placerade man alla möbler symmetriskt en säng i vardera gavelhörna bordet under gavelväggens fönster och övriga möbler längs väggarna. Dessa möblerings traditioner försvann emellertid under under 1800-talets gång när man fick fler rum i sina hus.

För fler möblerings och inredningstips läs vidare!