Västgötakuriren

Begrepp och förklaringar inom kamerabevakning

Begrepp och förklaringar inom kamerabevakning

IP-kamera, HD-kvalité och andra säkerhetslösningar. Lär dig mer om de olika begreppen inom kamerabevakning.

Kamerabevakning med IP-kamera

IPC står för Internet Protocol Camera. Det är en mycket vanlig kameralösning nu för tiden och flera larmbolag använder sig enbart av dessa modeller. Den video som skapas sänds upp i ett digitalt moln vilket gör att videon direkt kan ses via mobilen eller av larmoperatören.

Kamerabevakning via en app

De flesta larm har idag en tillhörande app. Det gör det enklare att hantera larmet och de kameror som tillhör larmet. Enda nackdelen med app är att någon obehörig kan komma över telefonen och styra larmet – om de även kommer åt koden.

  • Styr funktioner
  • Loggbok
  • Skapa inställningar
  • Skapa användare
  • M.m.

Kamerabevakning som fristående tjänst

Det vanligaste är att kamerabevakning väljs som tillägg till ett hemlarm eller företagslarm. Det är en klar fördel att ha samma system då kamerorna därmed kan kopplas samman med övriga larmdelar. Men det är även möjligt att ha kamerabevakning som ”fristående tjänst”. Det innebär därmed att de inte kopplas samman med övriga larmdelar. Det kan exempelvis vara ett alternativ om en enskild del ska bevakas och inte något övrigt larmskydd krävs.

Helhetsåtagande

När ett larmbolag anger att de erbjuder ”helhetsåtagande” innebär detta att de har samtliga tjänster inom ”larmkedjan”. De kan därmed komma ut och avgöra hur ett företags kamerabevakning ska byggas upp för maximal effekt. Därefter kommer montörer och sätter upp kameror och larmoperatörer får larmen. Till sist är det egna väktare som åker på larmet. Med andra ord finns all kompetens inom samma företag.

Inomhus eller utomhusbruk

Kameror som är märkta för att användas till kamerabevakning utomhus – kan även vara inomhus. Men inte tvärtom. Detta utifrån att all teknisk utrustning som används utomhus behöver vara klassade för att stå emot en viss mängd väta. Används en inomhuskamera utomhus är risken att den skadas och i värsta fall får kortslutning. Det finns även kameror med extra skydd mot solljus, vatten och skadegörelse.

Trygghetsknapp

En trygghetsknapp är en knapp som de anställda kan trycka på vid behov av assistans från larmbolaget. När den aktiveras kommer bilder från videokameran att direkt visas för larmoperatören vilket gör det enkelt att skicka exakt rätt hjälp. I vissa fall kan det räcka med en väktare – vid andra tillfällen polis eller ambulans. Oavsett så skapar trygghetsknappen en extra säkerhet.