Västgötakuriren

Näringsliv

Ny kontorsinredning

Det finns alltid behov av bra bord och stolar. När man flyttar till nya lokaler kasseras ofta den inredning man tidigare haft för att man skall kunna komma in till en ny och fräsch arbetsplats där allting är genomtänkt. Vissa av de som erbjuder kontorsmateriel har tänkt på helheten och…

Bokförings- & revisionsbyrå

Bokförings- & revisionsbyrå

Som egenföretagare eller styrelse i en förening, tar arbetet med dessa inte sällan en väldigt stor del av ens tid i anspråk. Som egenföretagare gäller det att sköta både dagligt arbete, rutiner och upplägg, delegering och samordning av och med sina eventuella anställda, samt förstås det ekonomiska. Som styrelseledamot gäller…

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Det svenska mätteknikbolaget Hexagon kommer att förvärva amerikanska Thermopylae Sciences and Technology. Det är en mjukvaruleverantör som tagit fram molnbaserad positioneringsintelligens, mobila ramverk och geospatiala applikationer. Kunderna återfinns främst inom försvarsindustrin och bland myndigheter. Under 2017 omsatte bolaget 20 miljoner dollar. Siffrorna för 2018 är inte färdigställda än. Hexagon är…

BP satsar på förnybar energi

BP satsar på förnybar energi

I sin årliga rapport Energy Outlook förutspår energibolaget BP att 30 procent av elektriciteten i världen kommer att komma från förnybara energikällor 2040. Det är en ökning med 5 procentenheter från förra årets prognos. I dagsläget står förnybara energikällor bara för cirka 10 procent av den totala elproduktionen. Enligt BP…