Västgötakuriren
Oväntat lågt inflationstryck

Oväntat lågt inflationstryck

Vice riksbankschefen Per Jansson stödjer det beslut som Riksbanken tog vid mötet den 12 februari att hålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Eftersom Per Jansson inte hade möjlighet att vara med på Riksbankens möte lämnade han en skriftlig kommentar. Per Jansson påpekar att inflationstrycket är fortsatt oväntat lågt. I oktober…

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Det svenska mätteknikbolaget Hexagon kommer att förvärva amerikanska Thermopylae Sciences and Technology. Det är en mjukvaruleverantör som tagit fram molnbaserad positioneringsintelligens, mobila ramverk och geospatiala applikationer. Kunderna återfinns främst inom försvarsindustrin och bland myndigheter. Under 2017 omsatte bolaget 20 miljoner dollar. Siffrorna för 2018 är inte färdigställda än. Hexagon är…

Larver lockar miljoner

Larver lockar miljoner

Investerare ser larver som en framtidsinvestering. Techcrunch rapporterar att det franska bolaget Ÿnsect som är specialiserat på insektsbaserat djurfoder har lyckats få in 125 miljoner dollar i riskkapital. Pengarna ska bland annat användas för en ny insektsfarm i norra Frankrike och till bolagets expansion i USA. Företaget bygger sin affärsidé…

Prissänkningar bland nybyggen

Prissänkningar bland nybyggen

Antalet nyproducerade lägenheter med sänkta priser är rekordstort. Hela åtta procent av nybyggena har fått ett nytt, lägre pris. I Stockholm är motsvarande siffra 16 procent. Som det ser ut i dagsläget kommer trycket på priserna att hålla i sig. Enligt analytiker ska detta ses som en reaktion på att…

BP satsar på förnybar energi

BP satsar på förnybar energi

I sin årliga rapport Energy Outlook förutspår energibolaget BP att 30 procent av elektriciteten i världen kommer att komma från förnybara energikällor 2040. Det är en ökning med 5 procentenheter från förra årets prognos. I dagsläget står förnybara energikällor bara för cirka 10 procent av den totala elproduktionen. Enligt BP…