Västgötakuriren

Larver lockar miljoner

Larver lockar miljoner

Larver lockar miljoner

Investerare ser larver som en framtidsinvestering. Techcrunch rapporterar att det franska bolaget Ÿnsect som är specialiserat på insektsbaserat djurfoder har lyckats få in 125 miljoner dollar i riskkapital. Pengarna ska bland annat användas för en ny insektsfarm i norra Frankrike och till bolagets expansion i USA.

Företaget bygger sin affärsidé kring att jordbruket kan och måste bli effektivare. Lantbruket släpper varje år ut stora mängder metan och koldioxid, vilket bidrar till växthuseffekten. Med ett effektivare foder kan utsläppen minska. Ÿnsect har utvecklat olika typer av djurfoder som baseras på mjölmaskar. Det är den insekt som har störst proteininnehåll per kilo. Ÿnsect har byggt upp en toppmodern produktion som inspirerats av den automatisering och sensorteknik som bland annat finns inom bilindustrin och i ventilationssystemen för datorhallar. Totalt har bolaget 25 teknikpatent.

Ökade investeringar i agtech

Det verkar vara lukrativt att investera i insekter. Bolaget har redan fått in beställningar motsvarande 70 miljoner dollar för 2019. De 125 miljoner dollar som bolaget nu lyckats få in är den största investeringen någonsin inom agtech utanför USA.

Befolkningstillväxten väntas bidra till en ökad efterfrågan. Mer mat måste tillverkas och därför måste jordbruket bli mer effektivt. Näst på tur är att tillverka ett foder för fisk- och skaldjursindustrin. Med hjälp av effektivt odlad fisk minskar trycket på fiskbeståndet i världens hav.