Västgötakuriren

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Hexagon förvärvar amerikanskt bolag

Det svenska mätteknikbolaget Hexagon kommer att förvärva amerikanska Thermopylae Sciences and Technology. Det är en mjukvaruleverantör som tagit fram molnbaserad positioneringsintelligens, mobila ramverk och geospatiala applikationer. Kunderna återfinns främst inom försvarsindustrin och bland myndigheter. Under 2017 omsatte bolaget 20 miljoner dollar. Siffrorna för 2018 är inte färdigställda än.

Hexagon är särskilt intresserat av Thermopylaes möjlighet att bidra med teknik till bolagets lösningar för visuell positioneringsintelligens, något som behövs för autonoma uppkopplade ekosystem. Thermopylae kommer att ingå i divisionen Geospatial. Det framgick inte om någon köpeskilling erlagts.