Västgötakuriren

Oväntat lågt inflationstryck

Oväntat lågt inflationstryck

Oväntat lågt inflationstryck

Vice riksbankschefen Per Jansson stödjer det beslut som Riksbanken tog vid mötet den 12 februari att hålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Eftersom Per Jansson inte hade möjlighet att vara med på Riksbankens möte lämnade han en skriftlig kommentar. Per Jansson påpekar att inflationstrycket är fortsatt oväntat lågt. I oktober förra året räknade man med att inflationstrycket skulle bli högre. Då villkorade man kommande räntehöjningar med att inflationen skulle öka enligt förväntan. Per Jansson nämnde att inflationen till och med utvecklats åt fel håll. Vid decembermötet påpekade Per Jansson att han inte såg någon anledning att höja reporäntan då.

Samtidigt som vice riksbankschefen förhåller sig avvaktande till fortsatta höjningar av reporäntan ser han inte heller en sänkning som en lösning. Att sänka reporäntan till -0,5 procent igen vore inte realistiskt menar han. Dessutom menar han att penningpolitiken är att betrakta som fortsatt expansiv, trots att räntan höjdes i december.

Vidare inflation

Vice riksbankschefen är oroad för hur inflationen kommer att utvecklas bortom det kommande halvåret. Inflationsutsikterna tycks vara fortsatt svaga. Den kan dock komma att stärkas av hyreshöjningar, dyrare livsmedel till följd av den torra sommaren och kronans svaga växelkurs. Mycket hänger nu på hur energipriserna utvecklas, men från sommaren och framåt blir bidraget från energipriserna begränsat. Per Jansson menar att det finns argument som tyder på att det kan gå att fortsätta höja reporäntan enligt plan, men han är även öppen för en mer försiktig ränteplan.