Västgötakuriren

Finans

Uppåt för svenskt BNP

Det svenska BNP:t kunde visa en uppgång under kvartal två av 2019 med en ökning av 0,1 procent. En blygsam ökning men alltjämt en ökning. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån som sammanställt nationens räkenskaper. De svenska hushållen fortsatte sin konsumtion vilket bidrog till ökningen, liksom importen. På de negativa kolumnerna…

Crowdfunding!

Crowdfunding!

Allt populärare att leta kapital via crowdfunding Crowdfunding är ett begrepp som började användas rent allmänt 2006 på svenska kallar vi det för gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering. Detta är ett sätt att skaffa sig kapital på genom att man får förskottsbetalningar eller förhandsstöd från intressenter och framtida köpare. Detta sker…

Oväntat lågt inflationstryck

Oväntat lågt inflationstryck

Vice riksbankschefen Per Jansson stödjer det beslut som Riksbanken tog vid mötet den 12 februari att hålla reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Eftersom Per Jansson inte hade möjlighet att vara med på Riksbankens möte lämnade han en skriftlig kommentar. Per Jansson påpekar att inflationstrycket är fortsatt oväntat lågt. I oktober…