Västgötakuriren

Crowdfunding!

Crowdfunding!

Crowdfunding!

Allt populärare att leta kapital via crowdfunding

Crowdfunding är ett begrepp som började användas rent allmänt 2006 på svenska kallar vi det för gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering. Detta är ett sätt att skaffa sig kapital på genom att man får förskottsbetalningar eller förhandsstöd från intressenter och framtida köpare. Detta sker oftast genom internet!

Den enskilt största crowdfunding:en stod företaget Coolest Cooler för, dom lyckades få in 13,3 miljoner dollar, självklart skedde detta i USA. Det vanligast förekommande är att de olika ”sökanden” är kulturella men även miljöprojekt, välgörenhetsprojekt och journalistiska projekt.

För att läsa om fler sätt att finansiera sina ideer läs artikel!