Västgötakuriren

Uppåt för svenskt BNP

Uppåt för svenskt BNP

Det svenska BNP:t kunde visa en uppgång under kvartal två av 2019 med en ökning av 0,1 procent. En blygsam ökning men alltjämt en ökning.

Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån som sammanställt nationens räkenskaper. De svenska hushållen fortsatte sin konsumtion vilket bidrog till ökningen, liksom importen. På de negativa kolumnerna kan räknas in den offentliga konsumtionen som sjönk med 0,1.

Även exporten visade nedåtgående trend, liksom landets fasta investeringar. Också antalet sysselsatta i landet visade en minskning med 0.1 procent, men trots en hel del negativa siffror och kolumner så visade den totala rapporten ändå alltså ett positivt resultat för Sverige och landets ekonomi.