Västgötakuriren

Bokförings- & revisionsbyrå

Bokförings- & revisionsbyrå

Bokförings- & revisionsbyrå

Som egenföretagare eller styrelse i en förening, tar arbetet med dessa inte sällan en väldigt stor del av ens tid i anspråk. Som egenföretagare gäller det att sköta både dagligt arbete, rutiner och upplägg, delegering och samordning av och med sina eventuella anställda, samt förstås det ekonomiska. Som styrelseledamot gäller ofta exakt samma förutsättningar som för en egenföretagare, med den skillnaden att man kanske har ett annat förvärvsarbete vid sidan om föreningslivet. Det gäller helt enkelt att lägga upp tiden och arbetet på ett väl strukturerat sätt, och att följa planeringen minutiöst. En god idé för att lätta på arbetsbelastningen kan därför vara att anlita en revisor eller en revisionbyrå.

Uddevalla bokförings- & revisionsbyrå AB

Företaget är ett bra alternativ för både små och medelstora företag. Här får man skräddarsydd hjälp med redovisning, revision och annan typ av ekonomisk konsultation. Som en bonustjänst för nya kunder erbjuder Uddevalla bokförings- & revisionsbyrå AB även en gratis första ekonomisk konsultation! Då företaget är ett lokalt företag med gedigen erfarenhet av det mesta inom bland annat bokföring och revision, är tjänsterna de erbjuder alltid skräddarsydda för att matcha så bra som möjligt med företagets (eller föreningens) behov och förutsättningar. Anledningarna till att anlita en revisionsbyrå kan vara många, och är ofta lika olika som det finns olika typer av företag och företagare. En del kanske behöver hjälp med en begränsad del av företagets ekonomiska uppföljning, andra behöver hjälp med både bokföring, redovisning och beräkning av bokslut.

För den nystartade företagaren kan det vara klokt att anlita ekonomisk hjälp med åtminstone en del av arbetet, då det ofta i början av företagandet är en hel del nytt att sätta sig in i och arbeta igång rutiner kring, bortsett från det ekonomiska arbetet. Även styrelseledamöter i exempelvis en ekonomisk förening kan ha stor nytta av att delegera ut det ekonomiska arbetet till en byrå. Om den ekonomiska föreningen består i exempelvis ett föräldrakooperativ, innebär det att medlemmarna byts ut med jämna mellanrum, då barn slutar och nya börjar och så även deras föräldrar det vill säga medlemmarna i kooperativet/den ekonomiska föreningen. I vissa perioder kan det innebära att en eller flera medlemmar själva har den kompetens som krävs för att kunna sköta föreningens bokföring på egen hand och att man då inte behöver anlita någon utomstående. Detta är dock inget som går att garantera på lång sikt, då medlemmar inte är bestående i en dylik förening. En bra lösning är då att åtminstone budgetera för att anlita en revisionsbyrå, för att gardera sig som förening eller organisation.