Västgötakuriren

BP satsar på förnybar energi

BP satsar på förnybar energi

BP satsar på förnybar energi

I sin årliga rapport Energy Outlook förutspår energibolaget BP att 30 procent av elektriciteten i världen kommer att komma från förnybara energikällor 2040. Det är en ökning med 5 procentenheter från förra årets prognos. I dagsläget står förnybara energikällor bara för cirka 10 procent av den totala elproduktionen.

Enligt BP håller förnybara energikällor på att revolutionera det globala energisystemet. Företaget tror att förnybara energikällor kommer att bli en självklar del av energisystemet snabbare än vad något annat bränsle tidigare lyckats med. Som exempel nämner man oljan. För den tog det nästan 45 år att öka från 1 procent till 10 procent av energiförbrukningen i världen. Sjunkande priser är en stark bidragande orsak till varför förnybar energi kommer att öka så mycket anser BP.

Samtidigt håller bolaget fast vid att oljan även i fortsättningen kommer att spela en viktig roll i det global energisystemet. Först någon gång efter 2030 kommer efterfrågan på olja att kulminera, förutspår BP.